Adjudicació de Proveïdors

PRESENTACIÓ

La FECC és una entitat que agrupa més de 400 escoles de Catalunya que representen més de 18.000 docents de totes les etapes i 260.000 alumnes. És present a 123 poblacions i representa aproximadament un terç de l’ensenyament bàsic de Catalunya.
Durant tot l’any, la FECC organitza diferents activitats formatives:
Jornades de formació que tenen com a finalitat conèixer i compartir el que s’està fent al col·lectiu: projectes pedagògics per estudiar i compartir aspectes importants de l’activitat de les escoles. Entre aquestes activitats, destaquem la importància de les jornades, que els directius i docents esperen per conèixer novetats o intercanviar experiències. Jornades que tenen una periodicitat anual; cada curs es repeteixen, si bé posen l’accent en un aspecte diferent segons quin sigui l’estat de la qüestió.
Cursos de formació i projectes pedagògics. Una oferta formativa que té una doble finalitat: d’una banda, afavorir l’educació en l’àmbit transcendent, religiós i cristià que els diferents projectes de les escoles tenen al seu ideari. I, de l’altra, millorar l’aprenentatge dels professionals de les escoles en un sentit molt ampli i des de 13 àrees de coneixement diferenciades, anomenades programes.
Més informació i calendarització prevista a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/accions-formatives/
La FECC necessita entitats que vulguin col·laborar amb el sosteniment econòmic de l’activitat formativa i que, alhora, vulguin promocionar-se entre el personal de les escoles adherides, ja sigui perquè la temàtica de l’activitat a patrocinar els interessi especialment, o bé perquè vulguin fer-se presents i oferir els seus productes.

JORNADES

Que inclou el patrocini de jornades?
En aquelles activitats presencials que escolliu com a patrocinades tindreu la següent visibilitat:
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material dels alumnes obsequis corporatius i/o tríptics/catàlegs promocionals (màxim 2 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el nom de l’entitat (en forma de roll-up) a la recepció de la jornada i a l’escenari on es desenvolupi l’acte principal.
En aquelles activitats online que escolliu com a patrocinades tindreu la següent visibilitat:
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material facilitat als alumnes tríptics/catàlegs promocionals (màxim 8 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el logo de l’entitat a la plataforma especifica de la Jornada.
▪ Inclusió vídeo promocional de l’entitat de fins a 5 min a la pàgina principal de la plataforma especifica de la Jornada.

Aquest contingut és privat. Podeu sol·licitar les vostres credencials aquí o si ja les teniu.

PREMIS

Que inclou el patrocini de jornades?
En aquell premi que escolliu com a patrocinat tindreu la següent visibilitat:
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa a les convocatòries del premi patrocinat i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure als emails amb els participants al premi tríptics/catàlegs promocionals (màxim 8 documents per email).
▪ Presencia d’un representant de la vostra empresa que serà qui lliuri el premi als guanyadors.
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el nom de l’entitat (en forma de roll-up) a l’escenari o sala on es desenvolupi l’acte de lliurament.
▪ Posterior nota de premsa als butlletins digitals de la FECC mencionant als guanyadors i el patrocinador del premi.
Límits de la col·laboració
El patrocini de les activitats organitzades per la FECC en cap cas permetrà l’accés a dades de caràcter personal dels participants

Aquest contingut és privat. Podeu sol·licitar les vostres credencials aquí o si ja les teniu.

PROJECTES FAMÍLIES

Que inclou el patrocini de jornades?
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material dels alumnes tríptics/catàlegs promocionals (màxim 8 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el logo de l’entitat a la plataforma especifica del projecte
▪ En casos d’activitats amb concurs, presencia d’un representant de la vostra empresa que serà qui lliuri el premi als guanyadors així com visibilitat especial i destacada visualitzant el nom de l’entitat (en forma de roll-up) a l’escenari o sala on es desenvolupi l’acte de lliurament.
▪ En casos d’activitats amb concurs, posterior nota de premsa als butlletins digitals de la FECC mencionant als guanyadors i el patrocinador del premi.
Límits de la col·laboració
El patrocini de les activitats organitzades per la FECC en cap cas permetrà l’accés a dades de caràcter personal dels participants

Aquest contingut és privat. Podeu sol·licitar les vostres credencials aquí o si ja les teniu.

PROJECTES FAMÍLIES

Que inclou el patrocini de jornades?
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material dels alumnes tríptics/catàlegs promocionals (màxim 8 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el logo de l’entitat a la plataforma especifica del projecte
▪ En casos d’activitats amb concurs, presencia d’un representant de la vostra empresa que serà qui lliuri el premi als guanyadors així com visibilitat especial i destacada visualitzant el nom de l’entitat (en forma de roll-up) a l’escenari o sala on es desenvolupi l’acte de lliurament.
▪ En casos d’activitats amb concurs, posterior nota de premsa als butlletins digitals de la FECC mencionant als guanyadors i el patrocinador del premi.
Límits de la col·laboració
El patrocini de les activitats organitzades per la FECC en cap cas permetrà l’accés a dades de caràcter personal dels participants

Aquest contingut és privat. Podeu sol·licitar les vostres credencials aquí o si ja les teniu.

PROJECTES FAMÍLIES

Que inclou el patrocini de jornades?
La FECC posa a l’abast de tot el claustre de les nostres escoles una oferta de formació que comprèn tots els àmbits del centre, tant referits a l’aprenentatge dels alumnes en termes molt amplis com amb la formació centrada en la gestió escolar sense oblidar la formació relacionada amb la identitat de les escoles del col·lectiu en la dimensió evangèlica i pastoral.
Aquesta oferta formativa està ordenada per programes, grans àrees temàtiques sobre les quals la FECC té opinió pedagògica. En cadascun s’ofereixen diferents activitats de formació que es complementen entre si i són coherents.
Els cursos es realitzen en format virtual o a les aules de la seu de la FECC amb un màxim d’entre 20 i 30 alumnes per curs (segons la tipologia i dinàmica de la formació). Totes les formacions indicades a cada programa s’oferiran aquest any i n’està prevista la seva realització, sempre que s’arribi a un mínim d’entre 6 i 10 inscripcions (segons la tipologia de formació). Així mateix, en casos d’interès superior al màxim d’inscripcions per curs, es realitzarà una segona edició per atendre la demanda del col·lectiu.
Durant l’any poden sorgir novetats en el sector o demandes formatives que ens permetin oferir altres formacions no previstes i que ampliïn el nombre de cursos total d’un o diversos programes formatius.
El patrocini d’un programa formatiu englobarà totes les accions formatives d’aquell programa durant tot l’any del patrocini, tant les previstes en aquest document com les novetats que puguin sorgir. Així mateix, en cas de cancel·lació d’alguna formació, es procurarà oferir de nou en una nova data de l’any. En cap cas la FECC pot garantir la realització de totes les accions previstes.
Més informació a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/programes-de-formacio-continua/
Que inclou el patrocini de cursos?
En aquelles activitats presencials que escolliu com a patrocinades tindreu la següent visibilitat:
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material dels alumnes obsequis corporatius i/o tríptics/catàlegs promocionals (màxim 2 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el nom de l’entitat (en forma de roll-up) a la recepció del curs.
En aquelles activitats online que escolliu com a patrocinades tindreu la següent visibilitat:
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material dels alumnes tríptics/catàlegs promocionals (màxim 8 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el logo de l’entitat a la plataforma especifica del curs

Aquest contingut és privat. Podeu sol·licitar les vostres credencials aquí o si ja les teniu.