7a Jornada de Màrqueting Educatiu

7a Jornada de Màrqueting Educatiu: Qui parla de la nostra escola?
Els recomanadors

Quan preguntem a una família com ha conegut la nostra escola, la primera via de coneixement és el boca-orella amb diferència. Després hi ha altres recerques d’informació: xarxes socials, visites al centre, comparacions, experts, etc., però la primera via és el boca-orella. La recerca d’informació fins arribar a la decisió és en general un procés complex, sigui més o menys planificat. Si el boca-orella és la primera font d’informació, aquelles persones que puguin parlar de la nostra escola són molt importants. Qui són? Parlem dels recomanadors, que parlen de nosaltres i que en les seves converses difonen la manera de ser i de treballar de l’escola. Parlem de les famílies i alumnes que ja són a l’escola, dels exalumnes, dels equips docents de les escoles d’on procedeixen les famílies que busquen escola, de les xarxes socials on s’emet opinió sobre el nostre centre i un llarg etcètera. Si això és així, si hi ha persones que en les seves converses difonen qui som i què oferim i aquestes converses influeixen en les decisions de les famílies, les escoles haurien de pensar molt bé com gestionar aquest flux d’informació, com promoure’l, com difondre el nostre projecte entre l’entorn i com gestionar també les inconformitats quan n’hi ha. En aquesta 7a Jornada de Màrqueting us oferim reflexió i experiències sobre els recomanadors, sobre la gestió de l’entorn que parla de la nostra escola.