Adjudicació de Proveïdors

PRESENTACIÓ

La FECC és una entitat que agrupa més de 400 escoles de Catalunya que representen més de 18.000 docents de totes les etapes i 260.000 alumnes. És present a 123 poblacions i representa aproximadament un terç de l’ensenyament bàsic de Catalunya.
Durant tot l’any, la FECC organitza diferents activitats formatives:
Jornades de formació que tenen com a finalitat conèixer i compartir el que s’està fent al col·lectiu: projectes pedagògics per estudiar i compartir aspectes importants de l’activitat de les escoles. Entre aquestes activitats, destaquem la importància de les jornades, que els directius i docents esperen per conèixer novetats o intercanviar experiències. Jornades que tenen una periodicitat anual; cada curs es repeteixen, si bé posen l’accent en un aspecte diferent segons quin sigui l’estat de la qüestió.
Cursos de formació i projectes pedagògics. Una oferta formativa que té una doble finalitat: d’una banda, afavorir l’educació en l’àmbit transcendent, religiós i cristià que els diferents projectes de les escoles tenen al seu ideari. I, de l’altra, millorar l’aprenentatge dels professionals de les escoles en un sentit molt ampli i des de 13 àrees de coneixement diferenciades, anomenades programes.
Més informació i calendarització prevista a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/accions-formatives/
La FECC necessita entitats que vulguin col·laborar amb el sosteniment econòmic de l’activitat formativa i que, alhora, vulguin promocionar-se entre el personal de les escoles adherides, ja sigui perquè la temàtica de l’activitat a patrocinar els interessi especialment, o bé perquè vulguin fer-se presents i oferir els seus productes.

JORNADES

Que inclou el patrocini de jornades?
En aquelles activitats presencials que escolliu com a patrocinades tindreu la següent visibilitat:
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material dels alumnes obsequis corporatius i/o tríptics/catàlegs promocionals (màxim 2 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el nom de l’entitat (en forma de roll-up) a la recepció de la jornada i a l’escenari on es desenvolupi l’acte principal.
En aquelles activitats online que escolliu com a patrocinades tindreu la següent visibilitat:
▪ Incloure el logotip de la vostra empresa al programa de l’activitat patrocinada i en totes les comunicacions que se’n realitzin.
▪ Incloure al material facilitat als alumnes tríptics/catàlegs promocionals (màxim 8 documents per activitat).
▪ Visibilitat especial i destacada visualitzant el logo de l’entitat a la plataforma especifica de la Jornada.
▪ Inclusió vídeo promocional de l’entitat de fins a 5 min a la pàgina principal de la plataforma especifica de la Jornada.