El col·lectiu de les escoles cristianes de Catalunya s’ha anat configurant com a tal a partir de l’any 1977, quan el cardenal arquebisbe de Barcelona, Narcís Jubany, va crear el Consell de l’Escola Cristiana de Catalunya, amb el seu Secretariat executiu. L’adhesió formal al Consell de les escoles cristianes, la participació activa en les iniciatives impulsades pel Secretariat, coordinat i dirigit pel P. Francesc Riu, SDB, i el recurs als diferents serveis que aquest ha prestat a les comunitats educatives al llarg d’aquests anys, han estat els ingredients que han donat cohesió i imatge al col·lectiu de les escoles cristianes de Catalunya, que en l’actualitat està format per 395 escoles, en les quals s’eduquen 252.000 alumnes dels diferents nivells i etapes del sistema educatiu i atesos per 19.800 professors i 3.800 persones d’administració i serveis.

L’any 2002, sent-ne president el cardenal Ricard M. Carles, el col·lectiu de les escoles cristianes va celebrar el seu 25è aniversari, i l’any 2004 va canviar la personalitat jurídica de l’òrgan participatiu que el representava des de l’any 1977. A partir de l’1 de gener de 2004, la FUNDACIÓ «ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA» va substituir el Consell inicial i va posar en marxa noves iniciatives al servei de les escoles adherides, a través del «Centre de serveis a les escoles cristianes» (CESEC).

L’any 2005, essent arquebisbe de Barcelona el cardenal Lluís Martínez Sistach, assumí la secretaria general el P. Enric Puig, SJ.

Des de l’1 de setembre de 2021, sent president el cardenal Joan Josep Omella, fou nomenada secretària general la Sra. Meritxell Ruíz Isern.

En el patronat de la Fundació, que presideix l’arquebisbe de Barcelona, hi participen membres de les institucions que representen els diferents sectors de la comunitat educativa:

  • els titulars de les escoles s’apleguen en l’Associació Professional Serveis educatius de Catalunya (APSEC);
  • els professors i professores han constituït l’Associació de professors de les escoles cristianes de Catalunya (APECC);
  • i els pares i mares dels alumnes de les escoles cristianes, a través de les associacions locals i de les federacions diocesanes, formen la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC).